Privacybeleid

Doel van het Colours of our heart pad

Het pad Colours of our heart is volop in scholen en hulpverleningstrajecten in Nederland en België uitgezet.
Daarnaast zetten wij ons wereldwijd in om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen, die opgroeien in kansarme milieus, te bereiken. Deze kinderen willen wij een handreiking bieden om in een kansarm milieu zich kansrijk te ervaren en te zijn, zodat ze een plaats IN de wereld kunnen innemen in plaats van aan de zijlijn blijven staan.

Ik ben zelf een kans-‘arm’ kind geweest en heb dit pad zelf doorlopen en ontwikkeld. Ik heb geleerd mijzelf kansen te geven en ik wil nu mijn ervaringsdeskundigheid aan de wereld schenken. Het is mijn levensdoel, mijn missie en vooral de taal van mijn hart.

Het traject Colours of our heart is op Bonaire gestart in samenwerking met Openbare Scholengemeenschap Kolegio Strea Briante.
Het biedt alle kinderen een oprechte kans om zichzelf vanuit een stevig fundament neer te zetten in deze wereld, waarop ze hun eigen leven vanuit kracht, liefde en zelfvertrouwen kunnen opbouwen naast een ander.
Het traject begeleidt kinderen naar bewustwording en authenticiteit.

Het basistraject bestaat doorgaans uit 18 bijeenkomsten van 1½ uur.
Dit wordt in overeenstemming met elke organisatie die een traject aanvraagt op maat gemaakt.
Ieder kind reageert hier anders op. Het ene kind zal het sneller en dieper tot zich nemen dan het andere. De kracht zit in de herhalingen en dat zal voor duurzaamheid zorgen.

Vanuit dat oogpunt krijgen de begeleiders van deze kinderen trainingen, zodat het gedachtegoed door blijft leven als het basistraject klaar is.
Contact wordt onderhouden door een vraagbaak te blijven en contactmomenten in te plannen.
Uiteraard kunnen er ook vervolg playshops uit voortkomen.

Het traject Colours of our heart raakt kinderen zó diep van binnen dat ze er om blijven vragen.

blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Schrijf je nu in voor de laatste updates.
Wees niet bang dat ik je wekelijks of maandelijks met een nieuwsbrief bestook.
Daar heb ik geen tijd voor; mijn prioriteiten liggen elders, bij het traject Colours of our heart voor kinderen.

En als daar wat moois over te schrijven valt, meld ik dat graag.

Het is gelukt! Dank voor je inschrijving

Pin It on Pinterest

Share This