Privacybeleid

Doel

play your colours-spel – Wilga Zibel

bewustzijnsspel Play your Colours

Hoe zou het zijn als we geboren worden en we krijgen gebruiksaanwijzingen over het leven? Weten en voelen dat je krachtig bent, dat je je eigen Leven zelf koers kunt geven? Hoe zou het zijn om kinderen gereedschap mee te geven in hun rugzak en het kind te leren dit gereedschap toe te passen zodat er geen nieuwe bagage bij gestopt wordt?

Veel kinderen met wie ik gewerkt heb, stelden mij de vraag: “Waarom weet ik dit nu pas? Waarom leer ik dit niet op school?” Dat laat mij zien dat het kind van deze tijd naar dit weten vraagt, waardoor het Leven geen worsteling meer hoeft te zijn, maar een avontuur!

Het Kleuren-Wijze bewustzijnspad en het play your colours-spel zijn speciaal ontwikkeld om te ondersteunen en te begeleiden. Tevens biedt het alle kinderen een oprechte kans om zichzelf vanuit een stevig fundament neer te zetten in deze wereld, waarop ze hun eigen leven vanuit kracht, liefde en zelfvertrouwen kunnen opbouwen naast een ander.

Ons doel is een routewijzer te zijn vanuit mentaal en gevoelsmatige begeleiding naar meer bewustwording en authenticiteit. 

Het gedachtegoed brengt op eenvoudige doch sterke wijze een andere manier van omgaan met jezelf en de ander. Het materiaal is gespecialiseerd om elk kind te leren omgaan met zijn talenten én zijn beperkingen. Een kind dat de ruimte krijgt om volledig zichzelf te kunnen zijn, zal zich beter ontwikkelen en zijn talenten ontdekken en gebruiken. Dit zorgt voor eigenwaarde. Vanuit deze eigenwaarde is het makkelijker om ook vanuit acceptatie om te gaan met je beperkingen. Hierdoor nemen gevoelens als faalangst, niet toereikend te zijn of geen liefde waardig te zijn af.

Bijna alle problemen komen voort vanuit het gevoel niet geliefd of niet toereikend genoeg te zijn. Als je weet en voelt dat je volwaardig bent, is het makkelijker om naar je gedrag te kunnen kijken en te leren om hier anders mee om te gaan. Normeren wordt omgezet in waarderen. Dit zorgt ook voor een toekomst met minder psychische probleemgevallen en zelfs minder ziektebeelden.

De dragende kracht is een unieke plek voor iedereen, (zelf)acceptatie, bevrijding van oordelen, elkaar ontmoeten in de overeenkomsten en leren van elkaars verschillen. Elkaars kwaliteiten en beperkingen leren zien en accepteren, waardoor dit materiaal zeer goed te gebruiken is om pestgedrag en discriminatie tegen te gaan. Elkaar ontmoeten in de overeenkomsten en de verschillen respecteren om van elkaar te leren.

Be – Live – Shine your own Colours

blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Schrijf je nu in voor de laatste updates.
Wees niet bang dat ik je wekelijks of maandelijks met een nieuwsbrief bestook.
Daar heb ik geen tijd voor; mijn prioriteiten liggen elders, bij het traject Colours of our heart voor kinderen.

En als daar wat moois over te schrijven valt, meld ik dat graag.

Het is gelukt! Dank voor je inschrijving

Pin It on Pinterest

Share This