Privacybeleid

Doel

play your colours-spel – Wilga Zibel

bewustzijnsspel Play your Colours

Hoe zou het zijn als we geboren worden en we krijgen gebruiksaanwijzingen over het leven? Weten en voelen dat je krachtig bent, dat je je eigen Leven zelf koers kunt geven? Hoe zou het zijn om kinderen gereedschap mee te geven in hun rugzak en het kind te leren dit gereedschap toe te passen zodat er geen nieuwe bagage bij gestopt wordt?

Veel kinderen met wie ik gewerkt heb, stelden mij de vraag: “Waarom weet ik dit nu pas? Waarom leer ik dit niet op school?” Dat laat mij zien dat het kind van deze tijd naar dit weten vraagt, waardoor het Leven geen worsteling meer hoeft te zijn, maar een avontuur!

Het Kleuren-Wijze bewustzijnspad en het play your colours-spel zijn speciaal ontwikkeld om te ondersteunen en te begeleiden. Tevens biedt het alle kinderen een oprechte kans om zichzelf vanuit een stevig fundament neer te zetten in deze wereld, waarop ze hun eigen leven vanuit kracht, liefde en zelfvertrouwen kunnen opbouwen naast een ander.

Ons doel is een routewijzer te zijn vanuit mentaal en gevoelsmatige begeleiding naar meer bewustwording en authenticiteit. 

Het gedachtegoed brengt op eenvoudige doch sterke wijze een andere manier van omgaan met jezelf en de ander. Het materiaal is gespecialiseerd om elk kind te leren omgaan met zijn talenten én zijn beperkingen. Een kind dat de ruimte krijgt om volledig zichzelf te kunnen zijn, zal zich beter ontwikkelen en zijn talenten ontdekken en gebruiken. Dit zorgt voor eigenwaarde. Vanuit deze eigenwaarde is het makkelijker om ook vanuit acceptatie om te gaan met je beperkingen. Hierdoor nemen gevoelens als faalangst, niet toereikend te zijn of geen liefde waardig te zijn af.

Bijna alle problemen komen voort vanuit het gevoel niet geliefd of niet toereikend genoeg te zijn. Als je weet en voelt dat je volwaardig bent, is het makkelijker om naar je gedrag te kunnen kijken en te leren om hier anders mee om te gaan. Normeren wordt omgezet in waarderen. Dit zorgt ook voor een toekomst met minder psychische probleemgevallen en zelfs minder ziektebeelden.

De dragende kracht is een unieke plek voor iedereen, (zelf)acceptatie, bevrijding van oordelen, elkaar ontmoeten in de overeenkomsten en leren van elkaars verschillen. Elkaars kwaliteiten en beperkingen leren zien en accepteren, waardoor dit materiaal zeer goed te gebruiken is om pestgedrag en discriminatie tegen te gaan. Elkaar ontmoeten in de overeenkomsten en de verschillen respecteren om van elkaar te leren.

Het leven geeft ons uitdagingen en kansen om de weg terug te vinden naar ons hart. Soms heb je daar een wegwijzer of een lichtje voor nodig om bewust te mogen worden van je eigen kleuren, zodat je die weer herinnert en kunt leven.

Be – Live – Shine your own Colours

Volgens mij is dit een weg naar een wereld met meer harmonie en vrede.

Pin It on Pinterest

Share This


Play your colours

Als avonturier ga je op pad
via verschillende gekleurde routes om de eilanden te ontdekken
en het einddoel wie jij bent, wie de ander is en wat jouw kleuren zijn.
Dit zijn de schatten waar je je eigen schatkist mee gaat vullen.
Een goed gevulde eigen schatkist zorgt ervoor
dat je jouw levenspad vanuit liefde, kracht en zelfvertrouwen kan bewandelen,
in een liefdevolle verbinding met jezelf, de ander en je omgeving.
Introductieprijs van het gehele traject,
inclusief dit spel à € 55,-,
bedraagt NU € 195,- (ipv € 225,-)
bestel nu
Klik hier voor meer informatie over dit spel en het bijbehorende traject.
Of download de flyer met info over het spel.
bewustzijnsspel – Wilga Zibel