Privacybeleid

Betere schoolprestaties

Het traject houdt zich bezig met right brain training. Door de innerlijke verschuiving van macht naar authentieke kracht, vindt er tevens een verschuiving plaats en sluiten we ons niet alleen aan op onze linker hersenhelft maar tevens ook op de rechter hersenhelft. Uit onderzoek is eveneens gebleken dat onze rechter hersenhelft qua opname capaciteit groter is dan de linker hersenhelft, waardoor de kennis die in scholen wordt aangeboden beter en langer blijft beklijven. Het kind kan in een kortere tijd meer verwerken.

Het is ook gebleken dat kinderen die goed in hun vel zitten, doordat ze gezien en gehoord worden – oftewel mogen zijn wie ze zijn – betere scores halen op school.

Pin It on Pinterest

Share This